Co se událo ...

¨

Rok 2016 a 2017


Nejednoho z Vás, kteří sleduje dění kolem kostela v Lenešicích z menší či větší dálky, již asi napadla otázka co se stalo a proč se nic neděje. Rok 2016 byl opravdu rokem, kdy poprvé od pádu věže v roce 2008 utichla zednická kladívka na věži kostela a věž nepovyrostla ani o píď. Hlavní příčinou je insolvenční řízení ( jak se krachu vznešeně říká ) stavební společnosti Pegisan, která celou stavbu až doposud velice vzorně prováděla. Přes veškeré urgence firma na stavbu nenastoupila.


Nyní je rok 2017 a jsou zde další otázky, ne všechny však zatím dokážeme  odpovedět. První zpráva je, že se společnost PP-stavby z Jimlína ujala "záchraných prací" a začala stavět klenbu 3 nadzemního podlaží, která je nutná pro ztužení současně vystavěné věže a předejití tak možným škodám z nečinnosti. 


Další možné scénáře vývoje jsou v zásadě dva. První možná cesta je pokračování spolupráce se společností  Pegisan. V současné době probíhají jednání o její další podobě.  Přeci jen jsme se za 8 let spolupráce přesvědčili o kvalitách jejích řemeslníků. S jejich prací vyjadřují spokojenost i dozorující orgány. Druhá možná cesta je rozejít se se společností Pegisan a vybrat novou firmu.


Obě cesty začínají administrativou. Proto po doba, kdy se od kostela opět ozývají zednická kladívka bude krátká. Nicméně během  léta se zedníci na kostel vrátí!
Obnovujeme webové stránky

Více než rok byly stránky Lenešického okrašlovacího spolku nedostupné. Tento výpadek nebyl způsoben ukončením činnosti sdružení, ale byly napadeny virem a následkem toho znepřístupněny. Pracovali jsem na záchraně původního obsahu a nyní pro vás připravujeme zcela nový web.


A co se událo na během této doby v Lenešicích? Hlavním úkolem našrho sdružení je rekonstrukce kostela. Z vnější strany věž dosáhla bočních zdí a chystá se samostatně vyrůst z lodi kostela. Její tubus uvnitř kostela je k tomu již také připravený. Pohled na věž z lodi kostela je ohromující. Vyzděné klenby a mohutné pilíře věže očekávají návštěvníky kostela. Zároveň dávají jasně najevo, že jim ještě chybí mnoho dodělat a upozorňují návštěvníky, že se pohybují na staveništi. 


V duchovní části kostela byl zrestaurován oltář a představen byl během říjnového klavírního koncertu koncertu Vladimíra Heulera. O adventu zaspívali děti z naší Základní školy koledy. O obě akce byl velký zájem což nás potěšilo.


Nyní pracujeme nejen na dalším pokračování stavby, ale i na úpravě těchto stránek, abychom vám mohli přinášet informace o kulturním dění v obci.
Veřejná sbírka

Na obnovu kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích můžete přispět zasláním peněz na účet:


2900039719/2010


Podporují nás